SmętekD. Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych. Almanach Karaimski, v. 4, p. 35-45, 30 grudz. 2015.