BILIƃSKI, K. O specyfice karaimskiej w <i>Meirze Ezofowiczu</i&gt; Elizy Orzeszkowej. Almanach Karaimski, v. 1, p. 43-52, 30 grudz. 2007.