Dubiński, A. J. (2021). Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów. Almanach Karaimski, 10, 235-257. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.9