Abkowicz, M. (2021). Status społeczny rodziny karaimskiej na przykładzie historii rodziny Kobeckich w XVII-XX w. Almanach Karaimski, 10, 29-44. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.2