Pawelec, M. (2021). Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w. Almanach Karaimski, 10, 75-88. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.5