Jankowski, H. (2021). Etymologia karaimskiego kybyn ‘pieróg’. Almanach Karaimski, 10, 61-71. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.4