Witkowski, R. (2021). Statut Muzeum Karaimskiego ZwińÖzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Almanach Karaimski, 10, 223-232. https://doi.org/10.33229/ak.2021.10.8