Pawelec, M. (2020). Rolnicze święto «Orach toju» w obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny okresu międzywojennego. Almanach Karaimski, 9, 115-147. https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.3