Sulimowicz-Keruth, A. (2020). Dokument z 1824 roku z archiwum gminy karaimskiej w Łucku. Almanach Karaimski, 9, 149-160. https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.4