Guyot, B. (2020). The Stowarzyszenie Karaimów w Paryżu. Od wzajemnej pomocy (1923-1939) do walki przeciwko „ogromnemu zagrożeniu, które zawisło nad naszymi głowami” (1939-1945). Almanach Karaimski, 9, 9-58. https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.1