Pronobis-Gajdzis, M. (2018). Zachować dla przyszłości: Sprawozdanie z prac konserwatorsko- -restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich. Almanach Karaimski, 7, 217–221. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.11