Pawelec, M. (2019). Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.: Zbiór tekstów. Almanach Karaimski, 7, 145–180. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.08