Sulimowicz-Keruth, A. (2019). Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva. Almanach Karaimski, 7, 131–142. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.07