Aqtay, G. (2018). Piosenki nogajskie w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego. Almanach Karaimski, 7, 7–24. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.01