Gąsiorowski, S. (2018). Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej: Rekonesans badawczy. Almanach Karaimski, 7, 67–82. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.03