Поляков, В. (2018). Losy karaimów w okresie okupacji i ich uczestnictwo w ruchu oporu na Krymie (w latach 1941-1944). Almanach Karaimski, 7, 99–108. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.05