Pronobis-Gajdzis, M. (2016). Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskich-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016. Almanach Karaimski, 5, 257–262. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.17