Godzińska, M. (2016). IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Warszawa, 21–23 września 2016 r. Almanach Karaimski, 5, 245–247. https://doi.org/10.33229/ak.2016.05.14