Pronobis-Gajdzis, M. (2015). Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015. Almanach Karaimski, 4, 283–287. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.17