Godzińska, M. (2015). IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands… organizowany w dniach 21–23 września 2016 roku. Almanach Karaimski, 4, 281–282. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/226