Stefaniak-Rak, K. (2015). Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku. Almanach Karaimski, 4, 65–78. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.05