SmętekD. (2015). Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych. Almanach Karaimski, 4, 35-45. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.03