Kołodziejczyk, D. (2014). Zygmunt Abrahamowicz jako historyk. Almanach Karaimski, 3, 125–132. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.12