Tyszkiewicz, J. (2014). Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego: 1933–1936. Almanach Karaimski, 3, 107–118. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.10