Muchowski, P. (2014). Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim. Almanach Karaimski, 3, 79–88. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.08