Jaromszko, J. (2014). Studia Ananiasza Zajączkowskiego nad staroosmańskim tłumaczeniem <i>Kalili i Dimny</i>. Almanach Karaimski, 3, 59–64. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.06