Godzińska, M. (2014). Włodzimierz Zajączkowski – badacz folkloru ludów tureckich. Almanach Karaimski, 3, 37–40. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.03