Abkowicz, M. (2014). Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem. Almanach Karaimski, 3, 7–24. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.01