Abkowicz, M. (2007). Karaimi we Wrocławiu. Almanach Karaimski, 1, 107–110. https://doi.org/10.33229/ak.2007.1.13