(1)
Dubiński, A. J. Zagadnienia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Karaimów. Alm Karaim 2021, 10, 235-257.