(1)
Abkowicz, M.; Rotengruber, P. Dylematy Integracyjne mniejszości Karaimskiej. Alm Karaim 2021, 10, 9-28.