(1)
Pawelec, M. Wybrane źródła Do dziejów Gminy Karaimskiej W Haliczu Oraz Jej Prawnej Pozycji W Cesarstwie Austriackim W XIX W. Alm Karaim 2021, 10, 75-88.