(1)
Witkowski, R. Fritz Steiniger I Jego Badania Nad Karaimami. Uwagi wstępne. Alm Karaim 2021, 10, 207-222.