(1)
Witkowski, R. Statut Muzeum Karaimskiego ZwińÖzku Religijnego W Rzeczypospolitej Polskiej. Alm Karaim 2021, 10, 223-232.