(1)
Pawelec, M. Rolnicze święto «Orach Toju» W obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny Okresu międzywojennego. Alm Karaim 2020, 9, 115-147.