(1)
Sulimowicz-Keruth, A. Dokument Z 1824 Roku Z Archiwum Gminy Karaimskiej W Łucku: Przyczynek Do Zagadnienia Rozproszenia Osadnictwa Karaimskiego Na Wołyniu W XIX Wieku. Alm Karaim 2020, 9, 149-160.