(1)
Pronobis-Gajdzis, M. Zachować Dla przyszłości: Sprawozdanie Z Prac Konserwatorsko- -Restauratorskich Prowadzonych W Roku 2018 Przy rękopisach Karaimskich. Alm Karaim 2018, 7, 217-221.