(1)
Jabłońska, E. Prace Konserwatorsko-Restauratorskie Prowadzone W 2018 Roku Przy rękopisach Karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29). Alm Karaim 2018, 7, 212-216.