(1)
Stefaniak-Rak, K. Księga sądowa ‒ Tom 10. Jako źródło Wiedzy O Karaimach Z Krymu. Alm Karaim 2018, 7, 109-127.