(1)
Pawelec, M. Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca Tematyki Prawa notarialnego.: Zbiór tekstów. Alm Karaim 2019, 7, 145-180.