(1)
Aqtay, G. Piosenki Nogajskie W Krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego. Alm Karaim 2018, 7, 7-24.