(1)
Pronobis-Gajdzis, M. Zachować Dla przyszłości. Sprawozdanie Z Prac Konserwatorskich-Restauratorskich Prowadzonych Przy dwóch rękopisach Karaimskich W Roku 2016. Alm Karaim 2016, 5, 257–262.