(1)
Pronobis-GajdzisM. Zachować Dla przyszłości. Sprawozdanie Z Prac Konserwatorsko-Restauratorskich Prowadzonych Przy Drukach I rękopisach Karaimskich W Roku 2015. Alm Karaim 2015, 4, 283-287.