(1)
Witkowski, R. Epizod Z życia Seraja Szapszała. Alm Karaim 2015, 4, 167-172.