(1)
Stefaniak-Rak, K. Karaimi W Szariackim sÄ…dzie Na Krymie W XVII Wieku. Alm Karaim 2015, 4, 65-78.