(1)
Németh, M. The Nowy słownik języka Krymskokaraimskiego Gulayhan Aqtay I Henryka Jankowskiego (2015) Z Dyskusją Nad odrębnością Tego języka W Klasyfikacji języków W Tle. Alm Karaim 2015, 4, 7-17.