(1)
Kołodziejczyk, D. Zygmunt Abrahamowicz Jako Historyk. Alm Karaim 2014, 3, 125-132.