(1)
Cichocki, D. Aleksander Dubiński (1924–2002) – Uczony, Nauczyciel, Przewodnik. Alm Karaim 2014, 3, 121-124.