(1)
Tyszkiewicz, J. Początki Seminarium Turkologicznego Prof. Ananiasza Zajączkowskiego: 1933–1936. Alm Karaim 2014, 3, 107-118.