(1)
Kobeckaitė, H. Karaimistyka Jako nieodłączny Element Turkologii W Wilnie. Alm Karaim 2014, 3, 65-78.